Школа фінансового директора

Онлайн-курс

10 занять по 2,5 години з практичними завданнями

30 травня - 2 липня 2024, ОНЛАЙН, Zoom,

кожен вівторок і четвер 19:00-21:30

 

Увага! При оплаті до 26 травня діє знижка!

 

  Для кого призначена програма:

  Фінансовим директорам – отримати комплексне бачення своєї роботи, зрозуміти найбільш ефективні і точні способи впровадження управлінського обліку.

 

  Головним бухгалтерам, які виконують функцію фінансового директора — для більш глибокого розуміння стратегічних фінансових питань, підвищення кваліфікації.

 

  Власникам малого та середнього бізнесу — впровадити ефективну систему управлінського обліку, зрозуміти фінансові показники власної компанії, контролювати і мотивувати співробітників.

 

  Фінансовим аналітикам – отримати практичні інструменти для підвищення точності та ефективності своєї роботи. Працівники економічних служб — щоб отримати практичні інструменти для роботи.

 

4 причини пройти навчання в онлайн Школі фінансових директорів:

 1. Навчитеся управляти компанією та фінансами за ключовими показниками KPI.

 2. Отримаєте покроковий алгоритм впровадження ефективного управлінського обліку.

 3. Зв’яжете фінансові результати підрозділів і співробітників з системою мотивації.

 4. Станете ефективним менеджером і лідером, будете розвивати і вести за собою людей.

 

4 модулі:

 1. Оцінка діяльності компанії за ключовими показниками ефективності

 2. Організація та впровадження управлінського обліку

 3. Фінансове прогнозування та моделювання

 4. Бюджетне управління

 

Школа фінансового директора – це комплексна програма з 10 онлайн-занять тривалістю 2,5 години (більше 25 годин), в рамках якої Ви навчитеся всьому, починаючи від впровадження управлінського обліку та бюджетування до аналізу діяльності компанії, управління та мотивації співробітників.

Отримайте готові до впровадження шаблони та практикуйте все, що Ви вивчаєте.

Підвищуйте свою особисту ефективність як керівника і покращуйте свої фінансові показники в найкоротші терміни. Зробіть свій бізнес зрозумілим, контрольованим, передбачуваним і успішним.

 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ←  

 Тел. для зв'язку: 067 497-53-07, Анна.

 

ПРОГРАМА

Модуль 1. Оцінка діяльності компанії за ключовими показниками ефективності

Заняття 1 (30 травня).

Виклики для фінансових директорів сьогодні та в майбутньому

 • Цілі, завдання та функції фінансового директора
 • Критерії ефективності фінансової послуги
 • Найважливіші «контрольні точки» в бізнесі
 • Як виміряти навантаження і розрахувати необхідний персонал фінансового відділу
 • Організація роботи фінансової служби та розподіл функціоналу
 • Система мотивації фінансової служби / бухгалтерії

Файли:

 • Презентація до заняття
 • Стандарти роботи фінансової служби (XLS файл)
 • Положення про фінансовий відділ (DOC файл)
 • Золотий стандарт фінансового директора (XLS файл)
 • Розрахунок завантаженості фінансової послуги (XLS файл)
 • Мотиваційні листи фінансового директора, скарбника, бухгалтера (Excel файл)

Практика:

 • Оцінка працездатності функціоналу фінансового сервісу «Як є»
 • Розрахунок завантаженості фінансової сдужби
 • Тест для самоконтроля

 

Заняття 2 (4 червня).

Аналіз ефективності бізнесу за даними звіту про прибуток. Основні фінансові коефіцієнти

 • Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)
 • Золоте правило економіки
 • Структура звіту про фінансові результати: по центрам фінансової відповідальності, елементам витрат, маржинальний метод
 • Відмінності управлінської та бухгалтерської звітності про фінансові результати
 • Рентабельність за 7 рівнями прибутку: валова маржа, EbitDa, Ebit, Ros
 • Як оцінити вартість бізнесу
 • Правила розрахунку прибутку
 • Правила взаєморозрахунків з Власниками бізнесу
 • Як управляти прибутковістю бізнесу. Основні методи підвищення прибутковості

Файли:

 • Презентація
  Базові фінансові коефіцієнти на основі звіту про фінансові результати з формулами розрахунку
  • Звіт про фінансові результати. Приклад торгової компанії (файл XLS)
  • Приклад звіту про прибуток виробничої компанії (файл XLS)
  • Приклад звіту про прибуток нематеріаломістких послуг (файл XLS)
  • Довідник статей доходів і витрат
  • Основні фінансові коефіцієнти з формулами розрахунку (файл XLS)

Практика:

 • Розрахунок рентабельності для 7 рівнів прибутку
 • Тест на самоконтроль

 

Заняття 3 (6 червня).

Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

 • Як рухається прибуток в межах балансу, аналіз зростання активів і пасивів
 • Структура управлінського балансу, основні відмінності від бухгалтерського
 • Структура управлінського звіту про рух грошових коштів
 • Чому прибуток є, а грошей немає
 • Скільки прибутку автоматично реінвестується в оборотний і вкладений капітал
 • Джерела фінансування для зростання бізнесу
 • Скільки грошей можна вивести з бізнесу
 • Яка часта причина банкрутства, співвідношення власних і позикових коштів
 • Стратегії збільшення грошового потоку, як уникнути касових розривів
 • Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)

Файли:

 • Презентація
 • Приклад управлінського балансу торгової компанії (файл XLS)
 • Приклад управлінського балансу виробничої компанії (файл XLS)
 • Приклад управлінського балансу нематеріаломістких послуг (файл XLS)
 • Довідник статей руху грошових коштів
 • Основні фінансові коефіцієнти на основі балансів з формулами розрахунку (файл XLS)

Практика. Розрахунок:

 • показників оборотності ДЗ
 • складських залишківї, кредиторської заборгованості
 • розрахунок грошового потоку циклу
 • розрахунок рентабельності власного капіталу
 • порівняння прибутку і руху грошових коштів
 • звірка балансу і звіту про прибутки і збитки
 • тест на самоконтроль

 

Модуль 2. Організація та впровадження управлінського обліку

Заняття 4 (11 червня).

Як створити систему управлінського обліку, облікова політика управлінського обліку

 • Архітектура управлінського обліку
 • Як поєднати управлінський та бухгалтерський облік
 • Ключові вимоги користувачів до управлінської інформації
 • Політика управлінського обліку
 • Правила обліку дебіторської заборгованості та доходів від реалізації
 • Правила формування вхідної вартості і вартості вибуття
 • Правила обліку витрат і розподілу витрат
 • Правила обліку необоротних активів
 • Правила розрахунку курсових різниць
 • Правила формування фінансових результатів

Файли:

 • Презентація
 • Чек-лист для визначення вимог до управлінського обліку (файл DOC)
 • Основні пункти облікової політики (файл XLS)
 • Облікова політика, що описує правила ведення операцій
 • Довідник типових господарських операцій (файл XLS)

Практика:

 • Визначити вимоги до управлінського обліку
 • Описати політику управлінського обліку
 • Тест на самоконтроль

 

Заняття 5 (13 червня).

Організація управлінського обліку

 • 3 варіанти побудови управлінського обліку
 • 4 основні процеси управлінського обліку, від яких залежить коректність цифр
 • Хто повинен відповідати за збір первинних документів
 • Як прискорити процес закриття періоду до 5 числа місяця, наступного за звітним
 • Ролі у впровадженні управлінського обліку: CEO, CFO, TOPs
 • Регуляція процесів і взаємодій
 • Правила управлінського обліку, про які не варто забувати

Файли:

 • Графік документообігу
 • Положення про документообіг
 • План впровадження управлінського обліку

Практика:

 • Презентація
 • Формуємо Графік документообігу та зони відповідальності
 • Графік проведення інвентаризацій та звірок

 

Модуль 3. Фінансове прогнозування та моделювання

Заняття 6 (18 червня).

 • Аналіз і прогноз зовнішнього середовища по ринках, регіонах, продуктах
 • Цілі компанії за 3-ма сценаріями
 • Лімітуючі фактори
 • Методи планування продажів
 • Вартість драйверів
 • Аналіз прогалин і як оцінювати плани реалізму
 • Розрахунок потреби у фінансуванні
 • Розрахунок точки беззбитковості

Файли:

 • фінансова модель за 3 сценаріями на рік (файл xls)
 • розрахунок потреб у фінансуванні бізнесу
 • розрахунок сезонності (файл xls)
 • матриця впливу зміни цін на продажі та маржинальний прибуток (файл xls)

Практика:

 • презентація
 • визначення структури та деталізації фінансової моделі
 • прогнозування прибутку
 • прогнозування потреб в оборотному капіталі та фінансуванні бізнесу
 • тест на самоконтроль

 

Заняття 7 (20 червня).

Планування доходів, витрат і чистого прибутку

 • Планування продажів
 • Планування валового прибутку і собівартості продажів
 • Прогнозування операційних витрат за статтями витрат
 • Планування операційного прибутку ebitda
 • Планування інших доходів і витрат
 • Планування дивідендів, капітальних інвестицій та нерозподіленого прибутку
 • План-факт аналіз для всіх розділів звіту про фінансові результати на щомісячній та річній основі
 • Прогноз показників ефективності
 • Захист доходів і видатків бюджету

Файли

 • бюджет доходів і витрат за статтями та щомісяця
 • бюджет продажів за формулою сезонності та доходу
 • валовий прибуток і собівартість продажів бюджет за групами продуктів
 • бюджет операційних витрат за елементом собівартості
 • головний бюджет, включаючи p&l, cf, баланс

Практика:

 • презентація
 • побудова бюджету доходів і витрат на наступний рік на щомісячній основі
 • тест на самоконтроль

 

Заняття 8 (25 червня).

Планування грошових потоків. Життя без касових розривів

 • Планування надходжень і дебіторської заборгованості клієнтів
 • Планування залишків запасів і закупівель
 • Планування закупівель з довгим важелем доставки з різних країн
 • Планування виробництва та структура собівартості продукції
 • Планування платежів постачальникам і кредиторської заборгованості
 • Планування платежів операційних витрат та кредиторської заборгованості
 • Щоденне та щотижневе планування грошових потоків
 • План-факт аналіз грошових потоків за видами діяльності

Файли:

 • бюджет грошових потоків з формулами консолідації (файл xls)
 • платіжний календар з формулами розрахунку на основі реєстру платежів (файл xls)
 • розрахунок щомісячного автореінвестування в бізнес (файл xls)
 • головний бюджет з формулами консолідації (файл xls)
 • прогноз ключових показників ефективності (файл xls)+ приклад виробничих бюджетів (файл xls)

Практика:

 • презентація
 • розрахунок графіка надходжень від клієнтів
 • розрахунок складських залишків і закупівель
 • розрахунок графіка платежів постачальникам
 • порівняння прогнозованого прибутку і грошового потоку
 • захист головного бюджету перед власниками бізнесу

 

Модуль 4. Бюджетне управління

Заняття 9 (27 червня).

Як управляти за допомогою бюджетів

 • як управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів
 • хто за які показники відповідає в компанії: kpi і стандарти підрозділів
 • фінансова звітність за фінансові результати
 • фінансова структура і види цфв
 • методи бюджетування. Бюджетування зверху вниз і знизу вгору
 • об’єкти бюджетування та бюджетний класифікатор
 • схеми консолідації в три фінансові бюджети
 • план впровадження бюджетного менеджменту
 • регламент корпоративного бюджетування
 • контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень кожного відділу

Файли:

 • матриця фінансової відповідальності (файл xls)
 • класифікатор бюджетів (файл xls)
 • положення про бюджетування (файл doc)
 • регламент складання бюджетів (файл xls)
 • довідник нормативів для цфв (файл xls)
 • бюджетна модель для цфв (файл xls)

Практика:

 • презентація до уроку
 • визначте зони фінансової відповідальності
 • побудова фінансової структури
 • тест на самоконтроль

 

Заняття 10 (2 липня).

Методики підготовки бюджетів по ЦФВ

 • Продажі та маркетинг: бюджети та ключові показники ефективності
 • Бюджети та kpi на закупівлі та логістику
 • Виробничі бюджети та kpi
 • Бюджети та kpi для персоналу
 • Захист бюджетів кожним керівником
 • Контроль за виконанням бюджетів центром фінансової відповідальності
 • Аналіз відхилень

Файли:

 • презентація
 • приклади бюджетних форматів для центру фінансової відповідальності (файл xls)
 • довідник показників оцінки продажів (файл xls)

 

ВИКЛАДАЧІ ТА ЇХ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

  Інна Старожукова ←

  Бізнес-тренер з більш ніж 18-ти річним практичним досвідом управління фінансами холдингових структур великого бізнесу. Досвід роботи CFO в «AD Груп Автотехникс». Експерт-практик в області фінансів, бюджетування, системи збалансованих показників, управлінського обліку, аналізу і звітності, інвестицій. Величезний досвід формування системи управлінського обліку і контролінгу, постановки технічних завдань для впровадження ERP-систем для групи компаній, формалізації бізнес процесів компанії. Впроваджувала консалтингові проекти для «Енергоатом», «Дарниця», ряду IT компаній.

 

  Ігор Немировський 

  Генеральний директор тренінгово-консалтингової компанії, консультант з 19 річним досвідом управління і 10 річний досвід роботи генеральним директором «AD Груп Автотехнікс». Впроваджували проекти в компанії «Фармацевтична фірма «Дарниця», «Енергоатом», «Аптека низьких цін», «Червоний маркет», «ЮФ «Вдовин і партнери», «ЮФ «Александров і партнери». Автор більше 50 публікацій в т.ч. книг «Бюджетування. Від стратегії до бюджету покрокове керівництво», «Система збалансованих показників: впровадження, оцінка діяльності компанії». Експерт з питань фінансового управління, результативного керівництва, стратегії і постановки системи управління.

 

Професійний досвід у сфері фінансів

 Ігоря Немировського та Інни Старожукової 

 

Додаткова інформація: 

10 занять по 2,5 години в Zoom з практичними завданнями

З 30 травня по 2 липня 2024, кожен вівторок і четвер 19:00-21:30

 

Графік проведення онлайн занять:

 • 30 травня

 • 4 червня

 • 6 червня

 • 11 червня

 • 13 червня

 • 18 червня

 • 20 червня

 • 25 червня

 • 27 червня

 • 2 липня

 

Кожен учасник отримує:

 • доступ до закритого телеграм-чату, де зможете вирішувати питання, обмінюватися досвідом, розглядати кейси та просто обговорювати домашні завдання;

 • сертифікат;

 • матеріали для практичної роботи, допомогу кураторів та можливість перегляду матеріалів у запису.

 

Вартість навчання на курсі: 12 750 грн.

При оплаті до 26 травня - 11750 грн.

З 26 травня - 12750 грн.

 

Оплата на ФОП, 3 група, без ПДВ. 

 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ←  

Тел. для зв'язку: 067 497-53-07, Анна.