«Критичне мислення»

 

Які навички потрібно розвивати в собі, щоб бути затребуваним та ефективним для бізнесу? Що найбільше цінують роботодавці?

Ще у 2020 році, як і у 2015 (саме тоді проводилося це дослідження) на першому місці за рівнем затребуваності було вміння вирішувати складні завдання (Complex Problem Solving). Але при цьому зросла потреба у володарях такої компетенції на 52%.

Друга за значимістю компетенція 2020 року – критичне мислення (2015 р. – 4-те місце). Ця компетенція також входить до ключових і в прогнозах на 10-15 років вперед. Через велику кількість і легкий доступ до інформації необхідними будуть навички її відбору та правильного переосмислення. На жаль, сучасна школа не найкращий помічник у цьому питанні, так як там найчастіше превалює технологія єдиної правильної відповіді (формат тестів). Тому її розвиток ляже на плечі батьків, а потім і працедавців.

 

Критичне мислення (Critical thinking)

Це такий спосіб мислення, при якому людина ставить під сумнів інформацію, що надходить, і навіть власні переконання. Це дуже корисна навичка, тому що питання «А може все працює зовсім не так, як ми припускаємо?» допомагає розвитку!

 

Ціль навчання: передати учасникам програми технологію розвитку критичного мислення.

 

Участь у тренінгу дає можливість навчитися:

 • Систематизувати та розподіляти інформацію.
 • Простежувати зв'язок між явищами.
 • Робити висновки на очевидних фактах та об'єктивних критеріях оцінки.
 • Доводити свою точку зору.
 • Пояснити причину дій та переконань.
 • Знаходити рішення у нетипових ситуаціях.

 

Кількість днів: 2 дні (10:00-18:00)

 

Формат та методи навчання: інтерактивний тренінг (інтерактивне обговорення інструментів, розбір кейсів, проектні завдання, робота в парах, командні ігри, перегляд та аналіз відео-сюжетів, творчі завдання в міні-групах, дебати).

Дана програма може бути скоригована під Ваш специфічний запит з урахуванням всіх побажань. 

 

Проект програми:

(можемо додати "Прийняття рішень")

 

1. Визначення критичного мислення.

 • Види та форми мислення.
 • У чому полягає метод критичного мислення.
 • Області застосування критичного мислення.

 

2. Необхідні види мислення для пошуку влучних рішень.

 • Логічне та аналітичне як основа для критичного мислення.
 • Синтез, аналіз, конкретизація даних.
 • Природа міркувань та як організувати цей процес.
 • Перевірка інформації на повноту та точність.

 

3. Технологічні особливості прийому та обробки інформації.

 • Фільтри прийому інформації.
 • Як об'єктивно встановлювати факти, що стосуються нової ситуації чи теми.
 • Критичний розбір та обґрунтування.
 • Приклади візуалізації роздумів.
 • Чому прогноз такий важливий.

 

4. Інструменти критичного мислення.

 • Технологія «Сінквейн».
 • Пошук причинно-наслідкових зв'язків у моделі «Фішбоун».
 • Типології питань на вирішення завдань.
 • Прийоми складання питань.

 

5. Як формувати критичне мислення з урахуванням особливостей кожного.

 • Вплив емоцій на формування наших суджень.
 • Соціальні ролі, що впливають на перебіг подій.
 • Особистісні упередження та ціннісні установки.
 • Стратегії поведінки людей.
 • Спершу докази, а потім висновки.

 

Тренінг проводить: Діана Кебас ←  

• Бізнес-тренерка міжнародного рівня з лідерства
• за 20 років діяльності  > 18 000 керівників пройшли навчання
• асоційований тренер компаній Management Сentre Europe та Center for Creative Leadership
• сертифікований тренер Reinvention Academy - Certified Reinvention Practitioner (CRP) - методологія перезібрання живих систем для підвищення і розвитку життєстійкості та життєздатності
• співавторка навчального посібника «Практична психологія в соціальній сфері»
• співавторка та тренерка курсу, який увійшов у 4-ку найкращих аудиторних програм з розвитку лідерського потенціалу у світовому рейтингу (за версією HR.com)
• автор публікацій у «Forbes Україна», «Генеральний директор», «Управління персоналом», «HR-magazine», «Я - Перший».

Спеціалізація та професійна спрямованість: лідерство, управління змінами, energy management та well-being, життєстійкість, емоційний інтелект, комунікація, стратегічне мислення, інноваційне мислення.

Системні програми розвитку:

ШКОЛА ЛІДЕРСТВА

ШКОЛА КОМУНІКАЦІЇ

ШКОЛА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

 

 ПОДАТИ ЗАЯВКУ